Prvomajska budnica 2013
Objavljeno: 23.07.2013 17:03
Duvački orkestar KUD-a održao je tradicionalnu 87. po redu, prvomajsku budnicu u našem gradu u vremenu od 9.00 do 10.00 sati.

Duvači su na kamionu uz muziku obišli cijeli grad prema utvrđenom planu koji se svake godine koristi.

PRAVAC KRETANJA PRVOMAJSKE BUDNICE DUVAČKOG ORKESTRA U ZENICI
srijeda, 1.5.2013. godine.

Polazak u 05.00 sati ispred prostorija KUD-a ŽELJEZARA Zenica
Obilazak grada - muzičari na kamionu

- prostorije KUD-a - ulica Zmaja od Bosne
- Ulica Kotromanića (Rudarska) - polazno mjesto
- Nova Zenica - ulica Juraja Neidharta
- ulica dr. Aziza Aska Borića - ulica dr. Adolfa Goldbergera - Željeznička stanica
- Stacionar medicine rada - Blatuša
- Bulevar Kulina Bana - ulica Školska - Pošta
- Travnička Ulica - Mala Broda
- ulica Branilaca Bosne - ulica Safvet Beg Bašagića - ulica Mehmedalije Tarabara
- Bulevar Kulina Bana - desno (stara pijaca)
- Sinagoga - Jevrejska ulica - Mejdandžik - Kineski Zid
- ulica Talića Brdo - Sarajevska ulica
- ulica Štrosmajerova - Meokušnice - ulica Armije BiH - Uzunovića put
- ulica Talića Brdo - rodna kuća Bosna
- ulica Londža - Jalijski put - Bulevar Eze Arnautovića
- raskrsnica kod Drvenog mosta - ulica Reisa ČAuševića - Bojin vir
- Drveni most - Novo Radakovo - Babišnica Crkvice
- ulica Zeničkih brigada - Kantonalna bolnica - Medicinska škola - ulica Crkvice
- Povratak u prostorije KUD-a oko 10.00 sati.


U orkestru je bilo 26 muzičara sa dirigentom prof. Arnesom Bajramovićem.