Plan i programa rada za 2013. godinu.
Objavljeno: 23.07.2013 16:31
Skupština KUD ˝ŽELJEZARA˝ na prijedlog Upravnog odbora donijela je odluku o usvajanju plana i programa za KUD ˝ŽELJEZARA˝ za 2013. godinu.

Plan i progam rada možete pogledati na slijedećem linku:

PLAN I PROGRAM RADA KUD ˝ŽELJEZARA˝ ZA 2013 GODINU.