Folklorni ansambl
Folklorni ansambl KUD «Željezara» formira se odmah po osnivanju KUD-a 1969. godine, jer je imao sreću da je u Željezari do 1966. godine postojao KUD «Tribina mladih» u kojoj je največa bila folklorna sekcija. Nošnje za folklornu sekciju nasljeđene su od KUD «Tribina mladih». Takođe su i muzičari nastavili rad u novom Društvu.

Članovi folklora i muzičari narodnog orkestra u novom Društvu vode se pod imenom ANSAMBL NARODNIH PJESAMA I IGARA.

Poslove koreografa vode Nada Kovačević i Drago Kozomarić koji nastavljaju igre koje su se igrale u KUD «Tribini mladih», ali prave i nove koreografije. Članovi Ansambla su radnici Željezare, radnici iz drugih preduzeća grada i učenici osnovnih i srednjih škola iz našeg grada.

Ansambl u mladom i starijem sastavu broji od 70 – 90 članova. Koreografi odlaze na usavršavanje u Hrvatsku, a mlađi se pripremaju da krenu istim stazama u kasnijim godinama. Da bi se obezbjedile igre iz svih republika bivše Jugoslavije pozivaju se koreografi iz Sarajeva i Banja Luke da postave koreografije. Za nastup KUD-a u zemlji i inostranstvu obavezno je učešće Ansambla sa narodnim i tamburaškim orkestrom. Rukovodilac sekcije Ansambla je Drago Kozomarić koji sve do 1994. godine vodi folklor i uzrađuje nove koreografije. Od 1994. godine rukovodilac Sekcije folklora je Vahid Husić.Teško je nabrojati sve nastupe Ansambla , ali da navedemo neke glavne: u pogonima Željezare, u našem gradu, gradovima BiH, u mnogim gradovima svih republika bivše Jugoslavije i na svim gostovanjima u inostranstvu (vidi link: «O NAMA»), na kojima su amateri Društva predstavljali kulturno blago svih naroda iz BiH. Sa ovih koncerata u Željezari do gostovanja u inostranstvu, opisno ćemo navesti samo neke, mali broj, kao i pisanje domaće i strane štampe. Ansambl folklora je učesnik na festivalima – smotrama folklora u BiH i bivšoj Jugoslaviji, a u 70 – tim i 80 – tim godinama i na podijumima u mnogim zemljama Evrope. Na VII Saboru kulturnog stvaralaštva radnika Jugoslavije u mjesecu junu 1979. godine, koji je održan u Kosovskoj Mitrovici, Ansambl predstavlja BiH, i vrača se sa veoma vrijednom nagradom za scensko izvođenje «SREBRNI KONDOR».Slijede gostovanja Ansambla folklora i ostalih sekcija u Trinec – Češka, na osnovu dugogodišnjeg protokola željezara Trinec i Zenice o kulturnoj saradnji. U mjesecu julu 1981. godine u Segedinu – Mađarska održava se VIII Međunarodni festival folklora, pored društava iz Poljske, Češke, Rusije, Slovačke, Rumunije, Holandije, Bugarske, Švajcarske i grada domaćina, učestvuje i KUD «Željezara» sa Ansamblom folklora, gdje predstavlja BiH. U «Narodnim novinama» iz Segedina piše: «Na Festivalu su učestvovali i članovi KUD «Željezare» iz Zenice, koji su na ljetnoj pozornici izveli igre iz Slavonije i Povardarja. Takođe su nastupali u gradovima Makon i Deski gdje su izveli igre i pjesme iz raznih krajeva Jugoslavije.Članovi Ansambla folklora koji nisu samo dobri igrači, pjevači i muzičari, već i istinski prijatelji i ljudi. Izabrali su najljepše igre i pjesme svoje zemlje i predstavili ih veoma lijepo. Dugo će nam ostati u sjećanju i daroviti solisti, lijepo izvedene igre i muzika tamburaškog i narodnog orkestra».

Slijede gostovanja u Njemačku i Rumuniju, na kojem su dobijena vrlo visoka priznanja. Dvadeset jedan član Ansambla folklora učestvuje na otvaranju XIV Zimskih olimpijskih igara 1984. godine u Sarajevu.U mjesecu septembru 1989. godine u Trinecu – Češka obilježava se 150 godina postojanja i rada tamošnje željezare. U sklopu kulturnog programa članovi KUD-a (Ansambl, tamburaški orkestar i grupa pjevača) održavaju četiri koncerta. Zeničani su se predstavili sa jednim potpuno novim programom pjesama i igara naroda bivše Jugoslavije. Tamošnja štampa je visokim ocjenama propratila nastup KUD-a.
Na završnoj svećanosti, koncertom koji je održan na gradskom stadionu pred 20.000 posjetilaca, pjevali su i svi posjetioci. Dugotrajnim aplauzom ispraćeni su članovi Ansambla i muzičari.KUD «Željezara» sa Sekcijom folklornog ansambla i muzičkim orkestima organizuje i održava sedam Festivala folklora (prvi održan 2003. god.) u našem gradu na kojem učestvuje od 12 – 15 KUD-a iz BiH i država regije, sa oko 400 – 500 članova po festivalu. Sa mnogih festivala – smotri folklora u zemlji i inostranstvu Ansambl igara i Sekcija folklora KUD-a dobila je mnoga priznanja i nagrade, tako isto i njeni članovi.

Danas u Sekciji folklora aktivno radi mladi i stari sastav sa oko 30 članova.
Koreografi koji su radili u KUD-u : Nada Kovačević, Drago Kozomarić, Ibrahim Redžić, Vahid Husić, Vaso Popović iz Banja Luke – kao gost i Reuf Ajanović iz Sarajeva – kao gost.
Korepetitori na probama: Boris Crljenica, Alija Žerić, Nail Kačar, Edin Šehić i Mirza Talić

KOREOGRAFIJE KOJE SU SE IGRALE/KOREOGRAF/MUZIKA:

1. Osojničke igre/Nada Kovačević/Tomislav Bilić
2. Vrandučke igre/Drago Kozomarić/Tomislav Bilić
3. Bunjevačke igre/Drago Kozomarić/Tomislav Bilić, Fuad Ahmetspahić
4. Igre iz Crne Gore/Drago Kozomarić/Nail Kačar, Fuad Ahmetspahić
5. Makedonija/Drago Kozomarić/Nail Kačar
6. Glamočko kolo/Drago Kozomarić
7. Igre iz Kreševa/Drago Kozomarić
8. Splet igara naroda iz BiH/Vahid Husić/Nail Kačar
9. Igre iz Srbije (Šumadija)/Drago Kozomarić/Fuad Ahmetspahić
10. Radničko kolo/Ibro Redžić/Nail Kačar
11. Brankovo kolo/Drago Kozomarić/Nail Kačar
12. Ero s onog svijeta/Drago Kozomarić/Senad Kazić
13. Igre iz Slovenije/Nada Kovačević/Fuad Ahmetspahić
14. Sarajevsko polje/Drago Kozomarić
15. Igre iz Slavonije/Drago Kozomarić/Tomislav Bilić
16. Međumurje/Drago Kozomarić
17. Polka (Slovenija)/Drago Kozomarić
18. Igre iz istočne Bosne/Vahid Husić/Nail Kačar
KOREOGRAFIJE KOJE SU URADILI GOSTI KUD-a/KOREOGRAF/MUZIKA:

1. Varoške igre/ Reuf Ajanović/Fuad Ahmetspahić
2. Vranjanske igre/Reuf Ajanović
3. Šokački svatovi/Vaso Popović/ Tomislav Bilić
4. Šopske igre/Vaso Popović/Nail Kačar
5. Vlaške igre/Vaso Popović/Nail Kačar
6. Nišava/Vaso Popović

Poruka folklorovaca i njihovih muzičara na svim koncertima i gostovanjima u zemlji i inostranstvu bila je i ostala:

«NEKA KOLO I PJESMA, BUDE MOST POVEZIVANJA NARODA I NARODNOSTI U SVIM DRŽAVAMA SVIJETA».