Rukovodstvo KUD-a
Skupština kulturno umjetničkog društva Željezara na svojem redovnom godišnjem zasjedanju, održanom 17.03.2011. godine, donijela je:

ODLUKU O IZBORU ČLANOVA U ORGANE UPRAVLJANJA KULTURNO UMJETNIČKOG DRUŠTVA ŽELJEZARA ZENICA ZA NAREDNI TROGODIŠNJI MANDAT.

ČLAN 1.

U organe upravljanja izabrani su slijedeći članovi:

a. SKUPŠTINA KUD-A

1. Predsjednica skupštine Mirsa Tuce
2. Potpredsjednica skupštine Džana Grcić

b. UPRAVNI ODBOR KUD-A

1. Predsjednik Pašo Panjević
2. Potpredsjednik Salih Čajdrić
3. Član Arin Kadrić
4. Član Arnes Bajramović
5. Član Mirsa Tuce
6. Član Nail Kačar
7. Član Azur Bijedić

c. NADZORNI ODBOR KUD-A

1. Predsjednica Sabira Ekinović
2. Član Josip Jajčević
3. Član Alojz Centelege

d. UMJETNIČKI SAVJET KUD-A

1. Predsjednik Arnes Bajramović
2. Potpredsjednik Nail Kačar
3. Član Salih Čajdrić
4. Član Arin kadrić

e. RUKOVODIOCI SEKCIJA KUD-A

1. Rukovodilac sekcije duvačkog orkestra Azur Bijedić
2. Rukovodilac sekcije narodnog orkestra Nail Kačar
3. Rukovodilac sekcije tamburaškog orkestra Salih Čajdrić
4. Rukovodilac sekcije folklornog ansambla - Arin Kadrić

f. SEKRETAR SEKCIJE DUVAČKOG ORKESTRA

1. Alojz Centelege